Skip to main content

БИЦ ИНОБРИДЖ

Бизнес новационен център ИНОБРИДЖ („BIC INNOBRIDGE”) е организация за подпомагане на бизнеса, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN).

Това е първият (и все още единственият) акредитиран BIC от мрежата на EBN в България. БИЦ ИНОБРИДЖ е неправителствена организация, която извършва дейности за повишаване на осведомеността по иновативни въпроси и се стреми да допринесе за развитието и конкурентоспособността на бизнеса във всичките му етапи на развитие.

Основната му цел е да предостави на своите клиенти услуги с Европейско качество, за да им помогне да развият своята иновативна идея / бизнес, като по този начин допринесе не само за подобряване на бизнес климата и за повишаване на конкурентоспособността, но и за икономическия растеж на региона. Центърът предоставя услуги както на клиенти в региона на Русе така той ги свързва и на международно ниво, поради факта, че самият град е в непосредствена близост с Румъния.

Partners

Mälardalens högskola logo
Technological University Dublin logo
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est logo
Business Innovation Center Innobridge logo
CIVIC Computing Limited logo
Centre de Difusio Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya logo