Skip to main content

About

ПРОЕКТЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА СЪЗДАДЕ ОБУЧИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ИЗЦЯЛО НОВА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА В СФЕРАТА НА ДИГИТАЛНОТО МОДЕЛИРАНЕ И ДИГИТАЛНОТО / АДИТИВНО /ПРОИЗВОДСТВО. Проектът ще подобри цифровите компетенции в сектора, ще развие уменията за проектиране и разработване на продукти, ще подобри процеса на изработка в занаятчийството, ще увеличи партньорските мрежи на местно и международно ниво и да увеличи ангажираността на клиентите, като целта ще бъде подобряване и развитие на отделните занаятчийски бизнеси. CRAFT 4.O се състои от следните три етапа на развитие:

  • СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ, КОЙТО ОСИГУРЯВА ЯСНОТА И ЛЕСНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЗНАНИЯТА И ТЯХНОТО ПРЕПОДАВАНЕ
  • СЪЗДАВАНЕ НА ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ЩЕ ПОДПОМОГНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ В ПРИДОБИВАНЕТО НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ;
  • СЪЗДАВАНЕ НА РЪКОВОДСТВА И ПРЕПОРЪКИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ПРИМЕР ЗА ПОТЕНЦИАЛНО РЕАЛИЗИРАНЕ В ДРУГИ СЕКТОРИ И НИВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

Craft 4.0

Основната цел на проекта е да подобри цифровите умения на професионалистите в областта на изкуствата и занаятите чрез технологии за 3D печат, както и в следните показтели:

  • Пазарни резултати
  • Ангажираност на клиентите
  • Маркетингова стратегия
  • Използване на ИТ инструменти за производствените процеси
  • Възможности за бизнес
  • Чувство за предприемачество

Новини

No content available.

Свържете се с нас

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Партньори

Mälardalens högskola logo
Technological University Dublin logo
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est logo
Business Innovation Center Innobridge logo
CIVIC Computing Limited logo
Centre de Difusio Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya logo