Skip to main content

Университет Малардален

Университетът Малардален (Mälardalens högskola) с кампуси в градовете Ѐскилстюна и Вестеро̀с е един от най-големите университети в Швеция със 16 000 студенти и 1000 служители.

Университетът е и най-големият по отношение на броя на завършили студенти от гледна точка на широчината на областите за следдипломно образование. Въпреки това колежът се характеризира като близък до заобикалящата го общност и гостоприемство между студенти и учители.

News

The pilot test report cover

Pilot Test Report Published!

The Craft 4.0 consortium have today published the finalised Pilot Test Report, describing the results of the pilot testing activities of the project deliverables undertaken by partners over the past few mo

The Malardalens University Campus

Craft 4.0 Partners meet virtually at Mälardalen University

The partners of Craft 4.0 met again on the 16th March 2021 to discuss the progress and final phases of the Project.

Partners

Mälardalens högskola logo
Technological University Dublin logo
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est logo
Business Innovation Center Innobridge logo
CIVIC Computing Limited logo
Centre de Difusio Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya logo