Skip to main content

Университет Малардален

Университетът Малардален (Mälardalens högskola) с кампуси в градовете Ѐскилстюна и Вестеро̀с е един от най-големите университети в Швеция със 16 000 студенти и 1000 служители.

Университетът е и най-големият по отношение на броя на завършили студенти от гледна точка на широчината на областите за следдипломно образование. Въпреки това колежът се характеризира като близък до заобикалящата го общност и гостоприемство между студенти и учители.

Partners

Mälardalens högskola logo
Technological University Dublin logo
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est logo
Business Innovation Center Innobridge logo
CIVIC Computing Limited logo
Centre de Difusio Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya logo