Skip to main content

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola med campus i Västerås och Eskilstuna är en av Sveriges största högskolor med 16 000 studenter och 1 000 medarbetare. Högskolan är dessutom störst sett till antalet forskarstuderande och när det gäller bredden på forskarutbildningsområden. Trots det kännetecknas högskolan av närhet till det omgivande samhället och närhet mellan studenter och lärare.

Partners

Technological University Dublin logo
Mälardalens högskola logo