Skip to main content

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola med campus i Västerås och Eskilstuna är en av Sveriges största högskolor med 16 000 studenter och 1 000 medarbetare. Högskolan är dessutom störst sett till antalet forskarstuderande och när det gäller bredden på forskarutbildningsområden. Trots det kännetecknas högskolan av närhet till det omgivande samhället och närhet mellan studenter och lärare.

News

The pilot test report cover

Pilot Test Report Published!

The Craft 4.0 consortium have today published the finalised Pilot Test Report, describing the results of the pilot testing activities of the project deliverables undertaken by partners over the past few mo

The Malardalens University Campus

Craft 4.0 Partners meet virtually at Mälardalen University

The partners of Craft 4.0 met again on the 16th March 2021 to discuss the progress and final phases of the Project.

Partners

Technological University Dublin logo
Mälardalens högskola logo