Skip to main content

About

Projektets SYFTE ÄR ATT SKAPA UTBILDNINGSVERKTYG OCH NÄTVERK FÖR HANTVERKARE OCH INOM DIGITAL MODELLERING OCH DIGITAL/ADDITIV TILLVERKNING.

Projektet kommer att förbättra digitala kompetenser och färdighet inom hantverkssektorn, produktdesign och utveckling samt förbättra hantverksprocessen, öka hantverkares nätverkande både lokalt och internationellt och öka kundengagemanget, i syfte att förbättra och utveckla enskilda hantverksföretag. Craft 4.0 har tre huvudsakliga resultat:

  • EN UTBILDNINGSMODELL FÖR TRANSPERENS, ÖVERFÖRBARHET OCH INLÄRNINGSRESULTAT
  • ETT UTBILDNINGSINNEHÅLL SOM UTVECKLAR HANTVERKARES TEKNISKA SKICKLIGET OCH INNOVATIONSFÖRMÅGA
  • RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER SOM UTGÖR EN MODELL SOM POTENTIELLT KAN ANVÄNDAS INOM ANDRA SEKTORER OCH UTBILDNINGSOMRÅDEN

Craft 4.0

Projektets övergripande mål är att förbättra digitala färdigheter för konst- och konsthantverkare inom digitala verktyg exempelvis 3D-skrivare för att förbättra deras:

  • Marknadsresultat
  • Kundengagemang
  • Marknadsstrategi
  • Användning av IT-verktyg för produktionsprocesser
  • Affärsmöjlighet
  • Känsla av entreprenörskap

Nyheter

No content available.

Kontakta oss

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Partners

Technological University Dublin logo
Mälardalens högskola logo