Skip to main content

About

Projektets SYFTE ÄR ATT SKAPA UTBILDNINGSVERKTYG OCH NÄTVERK FÖR HANTVERKARE OCH INOM DIGITAL MODELLERING OCH DIGITAL/ADDITIV TILLVERKNING.

Projektet kommer att förbättra digitala kompetenser och färdighet inom hantverkssektorn, produktdesign och utveckling samt förbättra hantverksprocessen, öka hantverkares nätverkande både lokalt och internationellt och öka kundengagemanget, i syfte att förbättra och utveckla enskilda hantverksföretag. Craft 4.0 har tre huvudsakliga resultat:

  • EN UTBILDNINGSMODELL FÖR TRANSPERENS, ÖVERFÖRBARHET OCH INLÄRNINGSRESULTAT
  • ETT UTBILDNINGSINNEHÅLL SOM UTVECKLAR HANTVERKARES TEKNISKA SKICKLIGET OCH INNOVATIONSFÖRMÅGA
  • RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER SOM UTGÖR EN MODELL SOM POTENTIELLT KAN ANVÄNDAS INOM ANDRA SEKTORER OCH UTBILDNINGSOMRÅDEN

Craft 4.0

Projektets övergripande mål är att förbättra digitala färdigheter för konst- och konsthantverkare inom digitala verktyg exempelvis 3D-skrivare för att förbättra deras:

  • Marknadsresultat
  • Kundengagemang
  • Marknadsstrategi
  • Användning av IT-verktyg för produktionsprocesser
  • Affärsmöjlighet
  • Känsla av entreprenörskap

Nyheter

The pilot test report cover

Pilot Test Report Published!

The Craft 4.0 consortium have today published the finalised Pilot Test Report, describing the results of the pilot testing activities of the project deliverables undertaken by partners over the past few mo

The Malardalens University Campus

Craft 4.0 Partners meet virtually at Mälardalen University

The partners of Craft 4.0 met again on the 16th March 2021 to discuss the progress and final phases of the Project.

Kontakta oss

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Partners

Technological University Dublin logo
Mälardalens högskola logo