Skip to main content

About

ПРОЕКТЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА СЪЗДАДЕ ОБУЧИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ИЗЦЯЛО НОВА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА В СФЕРАТА НА ДИГИТАЛНОТО МОДЕЛИРАНЕ И ДИГИТАЛНОТО / АДИТИВНО /ПРОИЗВОДСТВО. Проектът ще подобри цифровите компетенции в сектора, ще развие уменията за проектиране и разработване на продукти, ще подобри процеса на изработка в занаятчийството, ще увеличи партньорските мрежи на местно и международно ниво и да увеличи ангажираността на клиентите, като целта ще бъде подобряване и развитие на отделните занаятчийски бизнеси. CRAFT 4.O се състои от следните три етапа на развитие:

  • СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ, КОЙТО ОСИГУРЯВА ЯСНОТА И ЛЕСНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЗНАНИЯТА И ТЯХНОТО ПРЕПОДАВАНЕ
  • СЪЗДАВАНЕ НА ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ЩЕ ПОДПОМОГНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ В ПРИДОБИВАНЕТО НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ;
  • СЪЗДАВАНЕ НА РЪКОВОДСТВА И ПРЕПОРЪКИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ПРИМЕР ЗА ПОТЕНЦИАЛНО РЕАЛИЗИРАНЕ В ДРУГИ СЕКТОРИ И НИВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

Craft 4.0

Основната цел на проекта е да подобри цифровите умения на професионалистите в областта на изкуствата и занаятите чрез технологии за 3D печат, както и в следните показтели:

  • Пазарни резултати
  • Ангажираност на клиентите
  • Маркетингова стратегия
  • Използване на ИТ инструменти за производствените процеси
  • Възможности за бизнес
  • Чувство за предприемачество

Новини

The pilot test report cover

Pilot Test Report Published!

The Craft 4.0 consortium have today published the finalised Pilot Test Report, describing the results of the pilot testing activities of the project deliverables undertaken by partners over the past few mo

The Malardalens University Campus

Craft 4.0 Partners meet virtually at Mälardalen University

The partners of Craft 4.0 met again on the 16th March 2021 to discuss the progress and final phases of the Project.

Свържете се с нас

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Партньори

Mälardalens högskola logo
Technological University Dublin logo
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est logo
Business Innovation Center Innobridge logo
CIVIC Computing Limited logo
Centre de Difusio Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya logo